Tael Two Partners muốn thoái sạch 22% vốn tại GTNfoods trong đợt chào mua của VinamilkKinh doanh

Nếu tính theo thị giá của cổ phiếu GTN, Tael Two Partners có thể thu về hơn 1.000 tỷ đồng trong khi tính theo giá chào mua của Vinamilk, quỹ ngoại này sẽ chỉ thu về 715 tỷ đồng cho đợt thoái vốn này.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply