Sức ép của ông Trump sẽ khiến Nhật Bản và Trung Quốc liên thủ lại?Kinh doanh

Dù Trung Quốc và Nhật Bản có xu hướng cởi mở với nhau hơn khi cùng chịu sức ép của Mỹ, tuy nhiên hai quốc gia này vẫn có những bất đồng khó hóa giải.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply