Sửa Thông tư 43: Cả khách hàng lẫn công ty tài chính đều chịu thiệt?Kinh doanh

Sửa Thông tư 43: Cả khách hàng lẫn công ty tài chính đều chịu thiệt?Theo luật sư Trương Thanh Đức, cần phải hết sức cân nhắc sử dụng các biện pháp nhằm giới hạn việc phát triển tín dụng tiêu dùng của Công ty tài chính…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply