Sửa luật thuế chặn “ông lớn” FDI chuyển giáKinh doanh


Bộ Tài chính cho rằng, việc sửa đổi Luật quản lý thuế cần bổ sung các nguyên tắc cơ bản trong kê khai, nộp thuế và quản lý thuế đối với nhóm người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply