Sửa Luật Đất đai 2013: Cần hoàn thiện phương pháp xác định giá đấtKinh doanh

Sửa Luật Đất đai 2013: Cần hoàn thiện phương pháp xác định giá đấtTheo các chuyên gia và DN, cần sửa đổi, hoàn thiện các phương pháp xác định “giá đất cụ thể” trong công tác tính tiền sử dụng đất dự án nhà ở để đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước và công bằng cho chủ đầu tư.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply