Sự trỗi dậy của Singapore: Trở thành con rồng của châu Á không phải tình cờKinh doanh

Sự trỗi dậy của Singapore: Trở thành con rồng của châu Á không phải tình cờKết hợp giữa chính sách công với nhiều ưu đãi, phát triển quan hệ thương mại quy mô quốc tế và sự tham gia rộng rãi của khu vực tư nhân, có thể là bài học cho bất kỳ quốc gia đang phát triển nào.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply