Sự kiện nào sẽ định hình thế giới năm 2019? (2)Kinh doanh

Năm 2019 sẽ không phải một năm dễ dàng với các nhà hoạch định chính sách kinh tế trên thế giới bởi hiện đang có quá nhiều rủi ro hiện hữu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply