Startup về phòng tập của Việt Nam huy động được 1 triệu USDKinh doanh

Startup Wefit mới đây đã công bố kêu gọi thành công 1 triệu USD và sẽ tiếp tục vòng gọi vốn của minh trong năm nay.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply