SSN: Bỏ thuỷ sản, kinh doanh bất động sản chưa khởi sắc khiến lợi nhuận giảm 4,5 lầnKinh doanh

6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế giảm 4,5 lần còn 8,8 tỷ đồng so với 48 tỷ đồng cùng kỳ 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply