SSI Research: Thủ tục cấp phép dự án bị trì hoãn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận ngành BĐSKinh doanh

SSI Research: Thủ tục cấp phép dự án bị trì hoãn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận ngành BĐSSSI Research cho rằng lợi nhuận của một số doanh nghiệp phát triển BĐS tại TP HCM có thể gặp áp lực lớn năm 2019 và giảm từ 2020.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply