<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Tranh cãi việc chi tiền để lãnh đạo “nhường ghế”Kinh doanh

Nhiều chuyên gia cho rằng chính sách hỗ trợ lãnh đạo nghỉ việc trước tuổi của Đà Nẵng sẽ tạo ra lỗ hổng trong bộ máy.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply