<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : TP.HCM có tân Chủ tịch HĐNDKinh doanh

Tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhận được đa số phiếu và trở thành Chủ tịch HĐND thành phố, thay thế bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply