<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Tham gia CPTPP: Nhiều nhân sự cao cấp Việt Nam nguy cơ bị mất việcKinh doanh

Cạnh tranh về thu hút lao động tăng lên khi tham gia Hiệp định đối tác và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có thể khiến giới lao động trung và cao cấp Việt Nam đối diện nguy cơ mất việc.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply