<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Ông Tất Thành Cang liên quan gì đến 4 tuyến đường ở Thủ Thiêm?Kinh doanh

Khi là Giám đốc Sở GTVT, ông Cang ký tắt hợp đồng BT đóng dấu “mật” với Công ty Đại Quang Minh làm 4 tuyến đường ở Thủ Thiêm.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply