<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Ông Đinh Ngọc Hệ dùng bằng giả để được phong quân hàmKinh doanh

Ông Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) nhiều lần sử dụng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học giả trong việc nâng lương, bổ nhiệm, phong quân hàm.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply