<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Nhà tái định cư người thừa, người thiếu lỗi do ai?Kinh doanh

Nhu cầu cần nhà tái định cư cho các chương trình của TP.HCM đang rất lớn, nhưng có một nghịch cảnh là hiện nay nhiều chung cư tái định cư lại bị bỏ hoang, người dân không vào ở, còn nhiều nơi thì thiếu quỹ nhà tái định cư. Vậy sự dôi dư lỗi do ai?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply