<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Liên quan vụ đất rừng Sóc Sơn, cả trăm cán bộ vào danh sách chờ xử lýKinh doanh

Chiếu theo 2 kết luận của Thanh tra TP.Hà Nội, danh sách những cá nhân phải chịu trách nhiệm về vi phạm trong vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn suốt hơn 10 năm qua lên tới con số cả trăm người.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply