<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Hướng dẫn viên “chui” nước ngoài ngang nhiên lộng hành?Kinh doanh

Nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam chỉ đứng tên, còn đứng sau thao túng hoạt động là những ông chủ người nước ngoài.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply