<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Gỡ vướng cho đất đai của dân thuộc các dự án liên quan Vũ “nhôm”Kinh doanh

Những dự án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ nhưng đã chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp sẽ được giao dịch trở lại.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply