<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Diễn biến mới vụ VN Pharma bán thuốc giảKinh doanh

Cơ quan tố tụng vừa gia hạn tạm giam hàng loạt cá nhân để điều tra, gồm ông Nguyễn Minh Hùng (Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma).
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply