<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Đang xem xét xử lý cán bộ vi phạm vụ xe biển xanh đi dự tiệcKinh doanh

Liên quan đến vụ xe biển xanh đi dự tiệc ở TP. Cần Thơ, các tập thể, cá nhân có liên quan đang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và sẽ gửi báo cáo về cho Tỉnh ủy trong tuần này.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply