<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Có khả thi việc phân vùng quản lý, khoác “đồng phục” cho taxi Hà Nội?Kinh doanh

Xung quanh dự thảo về quy chế quản lý taxi Hà Nội dự kiến phê duyệt cuối năm 2018, nhiều ý kiến cho rằng việc phân vùng hoạt động taxi nếu không chặt chẽ, minh bạch sẽ càng gây bất bình đẳng, còn việc “khoác áo” đồng loạt cho taxi quá tốn kém.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply