<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Cấm xe máy vào nội đô TP.HCM: Đề xuất 36 giải pháp “kéo – đẩy”Kinh doanh

Để có thể thực hiện mục tiêu cấm xe gắn máy vào trung tâm thành phố năm 2030, TP.HCM đã đề xuất 36 giải pháp theo nguyên tắc “kéo – đẩy”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply