<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : Các công ty liên quan Út “trọc” bị đề nghị rà soát thuếKinh doanh

Thanh tra đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát việc chấp hành pháp luật về thuế đối với Yên Khánh, Cái Mép, An Hiền, Đức Bình, Khánh An và các chi nhánh liên quan đến Thái Sơn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply