<span class='bizdaily'>BizDAILY</span> : 19 “ông lớn” sắp bị giám sát tài chínhKinh doanh

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply