Sowatco (SWC) trình chủ trương để Sotrans hoặc công ty con nâng tỷ lệ sở hữu đến 100% VĐLKinh doanh

Sowatco (SWC) trình chủ trương để Sotrans hoặc công ty con nâng tỷ lệ sở hữu đến 100% VĐLHiện công ty con của Sotrans đang sở hữu hơn 84% VĐL của Sowatco.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply