Sotrans (STG): Không còn khoản thu lãi từ chuyển nhượng đầu tư, LNST năm 2018 chưa bằng 1/3 cùng kỳKinh doanh

Sotrans (STG): Không còn khoản thu lãi từ chuyển nhượng đầu tư, LNST năm 2018 chưa bằng 1/3 cùng kỳSotrans mới chỉ hoàn thành thành 94% kế hoạch lợi nhuận được giao.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply