Sống trên đời, phải nhớ: Khi nói đừng tùy ngữ; làm việc đừng tùy hứng; làm người đừng tùy tiệnKinh doanh

Sống trên đời, phải nhớ: Khi nói đừng tùy ngữ; làm việc đừng tùy hứng; làm người đừng tùy tiệnChúng ta mất hai năm để học nói nhưng mất cả đời để học cách im lặng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply