Sóng ngầm Coworking spaceKinh doanh

Đến thời điểm này, có tổng cộng 19 coworking space ở Hà Nội và 15 coworking space ở TP.HCM do 23 đơn vị điều hành.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply