Sơn Kim Land phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu cho ngân hàng OCBKinh doanh

Sơn Kim Land phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu cho ngân hàng OCBOCB đã mua trọn 02 lô trái phiếu của SonKim Land phát hành với tổng số lượng là 4 triệu trái phiếu, tổng giá trị 400 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply