SoftBank ‘ăn’ cả thế giới thế nào? Kỳ 2: Tất cả các công ty dẫn dắt mọi lĩnh vực của tương lai, Masayoshi Son đều thích!Kinh doanh

SoftBank ‘ăn’ cả thế giới thế nào? Kỳ 2: Tất cả các công ty dẫn dắt mọi lĩnh vực của tương lai, Masayoshi Son đều thích!Các công ty cần mở rộng quy mô trước đã. Khi đã có quy mô, bạn sẽ đạt được mọi thứ khác. Masayoshi Son cho rằng nếu không “come global đủ nhanh, người khác sẽ đi trước.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply