“Sơ suất” quên công bố thông tin, Hoàng Anh Gia Lai bị phong tỏa tài khoản 15 thángKinh doanh

Nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định, HAGL bị phong tỏa tài khoản từ tháng 9/2017 đến cuối tháng 11/2018.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply