Số lượng và cơ cấu Ban thường vụ, Phó bí thư cấp tỉnh nhiệm kỳ mớiKinh doanh

Số lượng và cơ cấu Ban thường vụ, Phó bí thư cấp tỉnh nhiệm kỳ mớiBan thường vụ Thành uỷ Hà Nội, TP.HCM, Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Nghệ An có không quá 17 người. Các tỉnh uỷ, thành uỷ còn lại và các đảng uỷ khối trực thuộc TƯ có từ 13-15 người.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply