Sở KH&ĐT TP.HCM có lãnh đạo mớiKinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có tân phó giám đốc và vẫn khuyết chức danh giám đốc.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply