Số hóa khách hàng bất động sản: Trào lưu hay cuộc đua sống còn thực sự?Kinh doanh

Số hóa khách hàng bất động sản: Trào lưu hay cuộc đua sống còn thực sự?Các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đã và đang gấp rút gia nhập cuộc đua số hóa dữ liệu khách hàng. Đây chỉ là trào lưu của những kẻ thức thời, hay là cuộc đua sống còn thực sự của các doanh nghiệp BĐS?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply