Smartphone đang quay trộm màn hình của người dùngKinh doanh

Nghiên cứu mới cho thấy nhiều ứng dụng đã tự quay và chụp ảnh màn hình của người dùng gửi cho bên thứ ba mà không cần sự cho phép.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply