Siết lãi suất cho vay tiêu dùngKinh doanh

Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát lãi suất cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính ở mức hợp lý, đảm bảo minh bạch, lành mạnh. Việc kiểm soát hoạt động xử lý, mua bán nợ của loại hình này cũng phải sửa đổi, bổ sung theo hướng thắt chặt.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply