Shark Dũng: “Startup không nên quá tham lam đẩy giá để bán cho quỹ đầu tư”Kinh doanh

Shark Dũng: “Startup không nên quá tham lam đẩy giá để bán cho quỹ đầu tư”“Các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng không nên quá tham lam về việc đẩy giá ngay từ giai đoạn đầu, tính chất tích cực về giá chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn”, “Shark” Dũng nói.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply