Sếp Tập đoàn Thành Thành Công được bổ nhiệm làm Chủ tịch Chứng khoán Hoàng GiaKinh doanh

Tân Chủ tịch Chứng khoán Hoàng Gia là ông Thái Văn Chuyện, người đang giữ hàng loạt vị trí chủ chốt tại Tập đoàn Thành Thành Công.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply