Sếp có biết: Hơn ¼ nhân viên sẽ nghỉ việc nếu thưởng Tết không như mong đợi!Kinh doanh

Sếp có biết: Hơn ¼ nhân viên sẽ nghỉ việc nếu thưởng Tết không như mong đợi!82% nhân viên lựa chọn sẽ phản ứng cụ thể nếu không nhận được thưởng Tết như đúng với mong đợi. Trong đó, 27% lựa chọn sẽ nghỉ việc và xin việc nơi khác có mức thưởng Tết tốt hơn, theo báo cáo mới đây của VietnamWorks.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply