Sẽ yêu cầu VNA báo cáo trách nhiệm cá nhân việc Jetstar liên tục thua lỗKinh doanh

Theo ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông, VNA đang cố gắng đến ngoài 2020 Jetstar không lỗ nữa còn trách nhiệm cá nhân cụ thể như thế nào, Bộ sẽ yêu cầu VNA có báo cáo cụ thể hơn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply