Sẽ xóa khoản nợ lên đến gần hơn 27.700 tỷ đồng không còn khả năng thu hồi?Kinh doanh

Theo Bộ Tài chính, việc xoá 27.753 tỷ đồng sẽ làm giảm số nợ đọng thuế, giảm gánh nặng phải quản lý nợ thuế không còn khả năng thu vào ngân sách, giảm chi phí cho nhà nước.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply