Sẽ có nhiều cơ chế để phát triển thanh toán không dùng tiền mặtKinh doanh

Sẽ có nhiều cơ chế để phát triển thanh toán không dùng tiền mặtNHNN cho biết trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát triển TTKDTM, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng được yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của người dân.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply