SCB đạt chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắcKinh doanh

SCB vừa nhận giải thưởng “Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc 2018 – Outstanding Straight-Through rate in 2018”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply