SBT kiên định với mục tiêu thị phần, chủ động hội nhập (Kỳ 1)Kinh doanh

SBT kiên định với mục tiêu thị phần, chủ động hội nhập (Kỳ 1)“Lợi nhuận là nhất thời, thị phần là vĩnh cửu” là thông điệp mà Ban Lãnh đạo (BLĐ) Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Biên Hòa, SBT) chia sẻ đến với Cổ đông (CĐ), Nhà đầu tư (NĐT) trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) niên độ (NĐ) 18-19 mới đây.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply