Savico điều chỉnh tăng 43% kế hoạch lợi nhuậnKinh doanh

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế được Savico điều chỉnh lên mức 200 tỷ đồng trong khi doanh thu và tỷ lệ chi trả cổ tức được giữu nguyên như kế hoạch trước đó.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply