Sau Thế giới di động, nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu PNJ xuống còn 7,6%Kinh doanh

Sau Thế giới di động, nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu PNJ xuống còn 7,6%Cũng trong giai đoạn cuối tháng 5, nhóm quỹ Dragon Capital đã hạ tỷ trọng một cổ phiếu bán lẻ khác là Thế giới di động (MWG) từ mức 12,044% xuống còn 11,703%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply