Sau sự cố YouTube, Yeah1 đặt kế hoạch lãi ròng tăng 10% lên 180 tỷ đồngKinh doanh

Sau sự cố YouTube, Yeah1 đặt kế hoạch lãi ròng tăng 10% lên 180 tỷ đồngSau sự cố YouTube, Yeah1 dự kiến hợp tác khai thác nội dung với kênh của các đối tác với nội dung thuộc sở hữu/khai thác của Tập đoàn phát trên các kênh của đối tác, tỷ lệ chia doanh thu chia sẻ phổ biến là 50:50 hoặc 60:40.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply