Sau sai phạm hơn 19 tỷ, TP.HCM tăng cường giám sát hoạt động tín dụngKinh doanh

TP.HCM vừa yêu cầu các cơ quan ban ngành giám sát hoạt động hệ thống quỹ tín dụng trên địa bàn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply