Sầu riêng ruột đỏ về Việt Nam đội giá 17 lầnKinh doanh

Nếu tại Malaysia sầu riêng ruột đỏ có giá 57.000 – 60.000 đồng một kg thì về Việt Nam được nhiều nơi bán tới một triệu đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply